Informatie 

Welkom bij De POMologische Vereniging Noord-Holland

Op andere pagina's van deze site maakte u kennis met onze Vereniging.
Doelstelling en activiteiten werden beschreven.
Veelal wordt onze site bezocht omdat er gerichte vragen zijn m.b.t. hoogstamfruitbomen.

Onder Fruit informatie zijn er hoofdstukken geschreven, waarin u misschien een antwoord vindt op uw vraag. Indien u met deze informatie niet verder komt kunt u altijd via ons e-mail adres uw vragen en opmerkingen bij ons secretariaat deponeren.

De informatieve onderwerpen:

In de pagina over Plagen in de boomgaard deelt onze expert Wim van Rooijen zijn kennis met u betreffende veel voorkomende plagen in de boomgaard, omdat er veel vragen bij de werkgroep terecht komen zijn de Meest gestelde vragen door onze deskundigen Henk Houtman en André van Kappel gerubriceerd en beantwoord.

De subsidieregeling kleine landschapselementen in Noord-Holland is in 2001 van start gegaan. Voor deze pagina hebben we gebruik gemaakt van materiaal van het landschap Noord-Holland.
Het landschap Noord-Holland stimuleert het vrijwilligerswerk in het beheer van de groene omgeving en voert zelf beheer uit met eigen landschapsonderhoudsploegen. Uitvoering vindt plaats op een ecologisch, landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoorde wijze.
In de pagina Kleine landschapselementen kunt u veel informatie vinden.

Verder is er een Linkpagina, die u de mogelijkheid geeft met andere organisaties in contact te treden.

Tips

  • Over de bemesting van fruitbomen: html, pdf
  • Over het snoeien van fruitbomen: html, pdf

Adreslijst van leveranciers

Boekenkist
De Vereniging heeft een bibliotheek die onder de naam Boekenkist functioneert. Indien u gebruik wilt maken van boeken uit onze bibliotheek dient u lid te zijn van onze Vereniging.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland