Nog meer appels met relatie met de familie Van Oranje...

In Frederiksoord zagen we de Bernhard-appel, de Biesterfeld-renette en.... de Oranje Reinette.

Heeft deze appel te maken met Majesteits familie? Wellicht niet. De oranje strepen zouden "gewoon" reden voor de naamgeving kunnen zijn.

Hoe dan ook, het is al weer een kleurrijke appel, dus wellicht, zie de items over Bernhard en Biesterfeld, toch een relatie qua karakter met de Oranjes?

Foto's: Bas van Andel