Boomgaard in natuurreservaat?

Afgelopen week mocht ik met een natuurterreinbeheerder mee een natuuurterrein in, waar je normaliter nooit mag komen. Het betrof een superstiltegebied rond een eendenkooi. Het stiltegebod gold op basis van de oudste milieuwet van ons land, die eendenkooikers een welhaast onaantastbaar recht op stilte bood.

Op eengegeven moment meende ik door mijn oogharen heen even een rij hoog- of halfstamfruitbomen te zien. Mooi rood, midden in een oase van natuurgroen rond een eendenkooi.

Fruitbomen in de verte?

Wat dichterbij gekomen zijnd zag ik wat het waren. Het waren meidoorns op een rij.

Een meidoorn van nabij

Mooi toch. De wondere natuur-fruitwereld voorziet in alles. De vogels kunnen zich tegoed doen aan de rode lekkernijen. Het is alsof de natuur nu in september al de kerstsfeer aan het oproepen is, met dat mooie, lekkere rood aan en in de bomen voor onze gevederde vrienden...................

Foto's: Bas van Andel