Leifruit-snoeivormen

Leifruit. In dit zomerthema kwamen vele foto's van leifruit langs. Vaak weelderig groeiend gewas langs gevels en langs leidraden.

Als je dan het Leerboek voor de Fruitteelt bekijkt, zie je dat de leifruitteelt zijn vormelijkheid kwijt is. We hebben niet meer de tijd om "deftige" vormen te snoeien. En we hebben de kennis niet meer.

Vroeger was er de economische en of de klimatologische noodzaak om leifruit te telen. Nu halen we het fruit wat vroeger alleen langs gevels kon groeien vlot uit de Provence of uit Italië.

Jammer, dat daarmee een stuk fruitteeltkunst verloren gaat. Leifruitteelt wordt geassocieerd met landgoederen, maar ook op boerenerven en in de professionele fruitteelt deed men er aan.

Het is tijd dat de leifruitteelt weer een impuls krijgt. Mét of zonder vormelijkheid. Want de aanblik van leifruitteelt aan gevel of draad is in ieder geval mooier dan de aanblik van kale muren of tuinschuttingen.

In de rubriek "uit de historische fruitkist" tonen we daarom om te beginnen tekeningen van snoeivormen uit het begin van de vorige eeuw. Hopenlijk vormen deze afbeeldingen stimulans om es te kijken of in jouw tuin of tegen jouw gevel ook nog ergens leifruit gezet kan worden! Misschien zelfs is het item uit de historische fruitkist aanleiding voor iemand een nieuwe hobby op te pakken....