Ingrid Marie

Een lekkere frisse en gelijktijdig aangenaam smakende appel, de Ingrid Marie. Haar kleur is dokerrood, overgaand in paars, nu ze rijp aan de boom hangt.

Ingrid Marie lijkt een appel voor de hobbyteler te zijn geworden. Haar prachtige kleur misstaat in geen enkele tuin of boomgaard, haar smaak valt niet te versmaden.

Lief Ingridje, waarom ben je toch niet meer in de handel? Ingridje, je bent zo mooi en delicieus, welk schurkendom heeft jou laten vallen?

Lief Ingridje, graag plaats ik je in de eregalerij van de schoonste rassen! Om goed te maken dat "ze" je miskend hebben!

Je stamt uit 1910. Je bent, schijnt het, familie van de Cox Orange, maar er zijn lieden die je nog niet smakelijk en rijkdragend genoeg vinden.

Ingrid Marie, je bent genoemd naar de dochter van de toenmalige leraar K. Madsen op het Deense eiland Fúnen bij de Oostzee. Die man wist jou te waarderen.

Ingrid, lief appeltje, ik durf het amper te zeggen zo in het openbaar, maar ik vind je een echt lekker ding...................

Foto's: Bas van Andel