Er was ooit eens een boerderij met fruitbomen...

Bij een wandeling door een natuurgebied ontdekte ik een lege plek met twee lijnen met goeddeels dode bomen. Mijn gids vertelde mij dat hier vroeger een boerderij had gestaan met boerengerieffruitbomen. Natuurontwikkelaars hadden, ook al bood de oude vervallen boerderij huisvesting aan martertjes en vleermuizen, gevonden dat een oude boerderij met historische fruitrassen niet in een natuurgebied thuishoort.

Stelletje eco-fundamentalisten, denk je dan!

Ik ontwaarde nog leven bij een tamme kastanje, een kersenboom en een kroosje. De rest was morsdood, aangevreten door de graasdieren die tegenwoordig als grasmaaimachine moesten fungeren voor de natuurterreinbeheerder.

Zie op de foto's welk een vernietiging van agro-natuur de natuurterreinbeheerder in het verleden tot stand heeft gebracht.

Gelukkig zijn natuurterreinbeheerders zich tegenwoordig ervan bewust dat bouwsels onderdak bieden aan zeldzame dieren en dat hoofstamfruitbomen óók biotoop zijn, om het eens in hun jargon te zeggen. Laten we hopen dat deze foto's getuigen van vergissingen die heden ten dage niet meer vóórkomen bij onze vrienden de natuurmensen!

Nog zichtbare rijen erfbeplanting

Ex-kersenboom met gras

Nog juist levende tamme kastanje

Dappere kroosje leeft door en maakt nieuwe plantjes vanuit de grond

Foto's: Bas van Andel