Appels aan de boom op 25 februari 2007

Al eerder las u in deze rubriek verbazing over het feit dat er na nieuwjaar nog appels aan de boom hingen. De verbazing wordt nog groter, want nu, 25 februari 2007, zijn er nog steeds appels aan bomen te vinden.

De boom staat langs een sloot met aan de eigenaarszijde struweel. Als je naar de boom kijkt, zie je geen echte vormsnoei. Het lijkt er op dat we hier te maken hebben met een zaailing of een sierappel. Al zou je er bij kunnen, de appels zien er niet fris genoeg uit om te proeven. Onze gevederde vrienden varen er wel bij!

Foto's: Bas van Andel