Teelt van fruit anno 1937:
kunstmestkorrels in plaats van stalmest en gier...
 


Wie bewaart, die heeft wat. Zo ontving ik van een oude fruitteler het reclameboekwerkje "Teelt". Gedateerd 1937. Uitgegeven door de Amsterdamsche Superfosfaatfabriek. Met aantekeningen er in van de eigenaar.

Dit boekje verdient een plek in de historische fruitkist. Want als je er in leest, zie je de overgang in de fruitteelt. En wel van het 19e eeuwse hoogstamfruitgebeuren (tot dan vaak een neventak op (gemengde)bedrijven met vooral veehouderij én op tuinbouwbedrijven) naar een professionele zelfstandige tak. De introductie van kunstmest maakte de zelfstandige ontwikkeling van fruitteelt goed mogelijk. Voor bemesting immers was men niet meer afhankelijk van stalmest. Men kon gedoseerd de overal te koop komende, voor fruitteelt geschikte fabrieksmatig bereide meststoffen toedienen. En het economische risico bij fruitteelt werd kleiner, omdat men met Californische pap en vruchtboomcarbolineum de schadelijke ziekten en plagen te lijf kon. Dit alles kun je constateren bij lezing van dit boekje, dat véél meer aspecten van fruitteelt behandelt dan je zou denken, gegeven de achtergrond van de uitgever.

Dit boekwerkje illustreert de overgang naar het tijdperk van het perfecte, gave fruit. Dankzij de voortbrengselen van de chemie en de chemische industrie incl. kunstmestindustrie.

Het nieuwe 20e eeuwse perfecte, gave fruit werd in 1937 voor dit boekje op verlokkende wijze in aquarel vastgelegd door Jan Boon. In deze publicatie zijn zijn prachtige prenten om technische redenen in zwart-wit opgenomen. Te zijn er tijd hopen we deze prenten full color tot hun recht te laten komen.

Klik hier voor de PDF file (7,1 MB).Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland