Provinciaal Sortiment....toen dat nog bestond  


Ooit zat er een Nederlandse Pomologische Vereniging in Utrecht. Die had per provincie (-deel) een lijst met aanbevolen rassen. We praten dan denkelijk over de tijd voor de Wereldoorlog. Veel rassen zijn dan al landelijk verspreid en aanbevolen, maar vooral de perifere provincies hebben ook nog "eigen" aanbevolen rassen. De Bismarck, de Keswick Codlin en de (zoete) Pippeling werden voor Noord-Holland aanbevolen, de (gewone) Kafappel, de Eethense Wijnappel, de Peterselieappel en de Gamerse Zure voor Brabant.

Veel van de genoemde appelrassen zijn inmiddels voor het nageslacht veilig gesteld. Denk aan de POM in Noord-Holland, de NPV in vooral het noorden en oosten, de Stichting Fruit yn Fryslân, het Zeeuws Frutteeltmuseum, de provinciale Landschappen, Het Fruitmuseum in Doesburg, de Agrarische NatuurVereniging Altena-Biesbosch, Het Gelders Steunpunt Hoogstamfruit. Her en der wordt het erfgoed bewaard en in voor het nageslacht behouden. In Wageningen is er een centrum voor genetische bronnen dat krachtens een internationaal verdrag de appelgenenrijkdom beheert.

Van de genoemde appelrassen is men vooral nog op zoek naar de Peterselieappel. In Duitsland schijnt er genetisch materiaal te zijn, maar in Nederland is hij nog niet teruggevonden, althans niet eenduidig geïdentificeerd, voorzover mij bekend is.

Genoeg gepraat, hier volgt het Provinciaal Sortiment. Voor wie een collectieboomgaard wil aanleggen, geeft dit in ieder geval enige richting wat er zo uit en naast de de lijst van Lijsten en Beeftink uit 1942 in de collectie zou moeten zitten.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland