Reinette d'Or: het vervolg  


Eind augustus stonden hier foto's van appels waarvan de eigenaar zei dat het Reinettes d' Or waren. De knalgroene kleur deed mij de vraag stellen of ie het wel echt was. Omdat je, zoals ik eind augustus al zei, pas goed kunt determineren als appels op kleur zijn, beloofde ik rond deze tijd, oktober-november, terug te komen.

Onderwijl had ik van onze Noord-Hollandse rassenvriend Ger Ernsting foto's gemaakt van de Reinette d'Or in de collectietuin van de POM. Deze staan in het subitem over dit ras van 26 augustus 2008. Met een markant verschil: de appels uit de collectietuin waren al wat verkleurd, mijn "vondst" was nog knalgroen. De vraag rees of we wel hetzelfde ras hadden.

De ontknoping
Welaan, hier volgt de ontknoping. Hieronder staat een afbeelding van de Reinette d'Or uit de collectietuin in rijpe toestand.

Reinette d'Or uit de collectietuin van de POM

Foto: Ger Ernsting

Inmiddels zijn er ook foto's van de Reinette d'Or van de boom waarvan we de groene exemplaren fotografeerden.

Reinettes d' Or , van dezelfde boom als uit het start-artikel van 23 augustus

Foto's: Bas van Andel

Conclusie
We hoeven er niet veel woorden aan vuil te maken. Beide rassen zijn de Reinette d'Or uit "De Boomgaard".

Wat we verder kunnen constateren is dat de Reinettes d'Or dit jaar in Noord-Holland eerder verkleurden dan in Midden-Nederland. Dit valt wellicht te verklaren doordat er in Noord-Holland in de voorzomer doorgaans meer zon is dan in het midden van het land ( hoe verder landinwaarts, hoe vaker stapelwolken).

Het item over vermeend twee rassen is dus denkelijk vooral interessant voor diegenen die bij het KNMI de invloed van het aantal zonneuren op verkleuring van fruit bestuderen. Of het verschil tussen zonuren bij zee en in het binnenland.

En tot slot bevestigt de speurtocht rond deze appel wat we al wisten en opschreven: determineer pas als de vruchten rijp zijn!Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland