Uit een Nieuwsblad uit 1946  


Begin October wordt een 2-jarige tuinbouwcursus geopend o.a. in de vakken Groente- en fruitteelt, Bemestingsleer, Kennis van den Grond, Scheikunde, Plantkunde enz. Wilt U in de toekomst een zelfstandig groenten- of fruitteeltbedrijf beginnen, dan is het noodzakelijk om deze zeer leerzame cursus te volgen. Reeds een tiental personen in ons dorp gaven zich op. Jongeren, vergeet uw taak en plicht niet en zorgt voor uw toekomst. Ouderen, zegt niet, ik ben te oud. Er is een waar spreekwoord dat zegt: "Men is nooit te oud om te leren".

Iemand zei eens: Er zijn groenten- en fruittuinen genoeg, maar geen groenten- en fruittelers. Dit is zeer juist gezegd. Er wordt op dit moment hard gewerkt voor één grote centrale veiling in het hele Land van Heusden en Altena. Als deze straks verrijst, dan moeten wij met producten komen, die kunnen evenaren met het beste uit Nederland's grondgebied. Dat kan, doch daarvoor hebben wij vakmenschen nodig. Daarom, meldt u bij den Tuinbouwvereeniging.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland