Kinderen en fruit: tante Pit had gelijk  


Wijlen mijn over-oud-tante Pit wist het altijd zeker. Tekens als één van mijn neefjes of nichtjes wat turbulent was, zei ze het ook. "Het ligt allemaal aan de opvoeding door de ouders". Best zielig wel, voor die arme tantes en moeder van mij. Onzeker als ze waren over hoe op te voeden, kwam Tante Pit telkens met haar vernietigende oordeel. Ik zie mijn moeder zaliger nog beteuterd kijken omdat juist háár volgens Tante Pit de blaam trof voor mijn appeltjesdiefstal uit de boomgaard van mijn opa.

Ik moest aan de woorden van Tante Pit denken toen ik deze week de uitkomst van Amerikaans onderzoek las. De universitaire knapperds uit Louisiana hadden ontdekt dat weinig fruit eten door de ouders leidde tot hetzelfde gedrag bij hun kinderen. "De appel valt niet ver van de boom", zei Ome Piet altijd al. En in dit geval zal het wel zijn "Waar geen appels klaar staan, worden ze niet gegeten"

Voor deze wijsheden, waar tante Pit en ome Piet nooit voor naar school buiten hun gehucht waren geweest, zijn in de VS 1300 gezinnen onderzocht qua eetgewoonten.

En nog iets ontdekten de Louisiaanse knapperds: als ouders meer fruit gingen eten, maar de kids al dikkerds waren, dan was het te laat om de kids nog aan het gezonde eten te krijgen. "Jong geleerd, oud gedaan", zei mijn ome Fons al. En ook die was nooit het dorp uit geweest voor zijn opleiding.

Tante Pit, Ome Piet en Ome Fons. Al decennia zijn zij in de eeuwig bloeiende boomgaarden. Maar nu leek hun geest teruggekeerd. En Amerikaanse knapperds tot hogere inzichten te hebben gebracht. Hún inzichten, van een halve eeuw terug.

We denken dat de wereld verandert. Maar als naar de Louisiaanse fruitonderzoekers kijkt, lijkt het alsof de wereld terugontwikkelt. Terug naar de tijd van tante Pit, Ome Piet en Ome Fons.

Verder lezen: Agrarisch Dagblad 04/03/2009Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland