Perziken jatten op zijn chinees  


Het moet al even geleden gebeurd zijn, maar nu pas maakt het filmpje furore via Hart van Nederland. Een chinese automobilist ziet aan gene zijde van de snelweg een boomgaard met perziken. Njammie njammie. Begeerte maakte zich meester van de bestuurder. Dwars door de middenberm keerde hij. Om zijn autootje op de vluchtstrook aldaar te zetten. En daarna de perzikengaard in te duiken.

Oom agent kwam met zwaailicht op de dievende automobilist af.

Sommige mensen plegen een moord voor iets lekkers. De één kind politiek van Mao en andere Grote Roergangers heeft blijkbaar zulke egoïstische rotmensen voortgebracht dat ze alles doen om maar hun wensen vervuld te krijgen... Zelfs het risico lopen van kettingbotsingen met een boel slachtoffers. En dat voor een paar perziken van een paar dubbeltjes.

Kijken: Hart van Nederland.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland