Mezen houden van Conférences...  


Lieve vogeltjes helpen we graag de winter door. Tot ongenoegen wellicht van sommige van onze vrienden de professionele fruittelers. Mezen hebben afgelopen jaar voor 1,5 miljoen euro vraatschade aan peren toegebracht, vooral aan die zachte Conférences.

Gelukkig is er een faunafonds, dat nog schijnt uit te keren ook.

Tja. biodiversiteit heeft zijn prijs. En omdat de perenprijs in 2008 hoog lag, lag de uit te keren schade ook hoog. Maar goed dat de overheid gek genoeg is om de schade te vergoeden.

Je vraagt je af, zou er bij die schadevergoeding rekening gehouden zijn met het voordeel dat het oplevert dat die mezen zo veel ongedierte wegpikken in je boomgaard? Als dat afgewogen en verrekend zou worden, ik weet het niet, maar misschien zou de fruitteler dan wel bijna aan de mezen, eh het faunafonds moeten betalen. Wie durft de geldelijke voor- en nadelen van mezen voor de fruitteler te becijferen? En zou het verschil maken of je een biologisch danwel een regulier bedrijf hebt? En zou de fruitteler de schade kunnen beperken door preventieve maatregelen? De redactie is benieuwd naar jullie berekeningen en suggesties!

Verder lezen: www.agf.nlAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland