Leifruit voor beginners door Jan Freriks  


Jan Freriks, groot promotor van leifruit, en hiervoor in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau heeft verschillende leifruitpublicaties op zijn naam staan. Deze naslagwerken zijn vooral bedoeld voor de meer ervaren tuinierder met een meer dan gemiddelde interesse voor de fruitteelt.

Het opkweken en snoeien van vormbomen is namelijk een kunst op zich. Het kost jarenlange oefening en opleiding om het echte leifruitteeltvak goed onder de knie te krijgen. Echter de particulier die gewoon eens een leifruit- boompje in zijn tuin wil uitproberen, heeft meestal niet de tijd en de behoefte om zich intensief in de specialistische opkweek en onderhoud van soms ingewikkelde leivormen bezig te houden. Hij wil het liefst zo snel mogelijk aan de slag.

Speciaal voor hen heeft Jan Freriks dit boek geschreven. Met dit boek kan iedereen, ook als men geen groene vingers heeft, een leifruitboompje opkweken en snoeien. Jan Freriks geeft een oplossing voor één van de groter struikelblokken in de leifruitteelt: de snoei. Als gekozen wordt voor de in dit boek genoemde rassen en leivormen, dan kan worden volstaan met drie simpele snoei ingrepen per jaar.

In het boek wordt uitsluitend de eenvoudigste leivorm, het snoer behandeld. Hiervan worden 4 uitvoeringen beschreven: staand snoer , horizontaal snoer, dubbel snoer (U-vorm) en boog. Tevens is gekozen voor de meest “gemakkelijke” appel- en perenrassen.

Het doel van deze uitgave is om starters in het leifruit een eenvoudige intro- ductie en instructie te geven om snel aan de slag te kunnen. Met de opgedane ervaring kan vervolgens een volgende stap gemaakt worden in het mooie “leifruitvak”.

Titel: Leifruit voor beginners
Auteur: Jan Freriks
Isbn: 978-90-8773-021-5
Pagina’s: 96
Prijs: € 12,50
Uitgever: Scriptio

Klik hier voor een PDF file van de omslag.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland