Kroonappels...  


Huh...Kroonappels .... Wij pomologen kennen de Groninger Kroon en de Zoete Kroon. Kroonappels.... hangen die bij Willem IV , eh Willem-Alexander straks op de punten van zijn kroon, wellicht?

Of is het een speciaal ontwikkeld ras voor 30 april 2013 uit de proeftuinen van onze fruitveredelaars?

Welaan, de koppeling tussen kroning en Kroonappels heb je terecht vermoed.

Appeltjes van Oranje kende je al. Dat waren aanmoedigingen en beloningen van het koninklijk huis voor initiatieven, gericht op sociale verbinding. Per jaar 3x een prijs en een beeldje van Trix. Bij gelegenheid van de inhuldiging pakt het Oranjefonds grootser uit dan met 3x15 mille en een beeldje. Met Kroonappels, zogezegd. Het wordt dit jaar 3x50 mille, plus uiteraard een beeldje.

Sociale initiatieven kunnen zich aanmelden. Er kan door het publiek meegestemd worden.

Als historische fruitrassenman denk je vlot aan hoogstamfruit. Ligt er nog ergens een project op de plank waarmee we maatschappelijke verbanden verstevigen? Vooruit, een idee uit de losse pols.

Samen bomen planten en onderhouden over de grens van het terrein van een zorginstelling en een woonwijk?

Samen, buurtbewoners met zorgcliënten, de appeltjes plukken?

En dan samen Zoete Kroonappels schillen, koken en verorberen?

Voor 50 mille kun je een aardig boomgaardje aanplanten. Voor de variatie zetten we behalve Zoete Kroonappels en Groninger Kroonappels. En een Kroningsboom ertussen. Een dergelijke herinneringsboom werd vroeger vaker geplant bij gelegenheid van de troonsbestijging van een Oranje. Ik stel voor een linde met goede honingproducerende eigenschappen, lekker voor de bijen buiten het bloesemseizoen... En die noemen we dan niet Koningslinde, maar Kroningslinde. Bij wijze van Kroon op ons werk....

Verder lezen: www.kroonappels.nl.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland