Kleinfruit krijgt eindelijk de aandacht
die het verdient
 


Eindelijk. Weer een soort proefstation voor de teelt van (kruis-)bessen, frambozen, bramen en dergelijk kleinfruit. In Randwijk nog wel, de plek waar ook met "grootfruit" geëxperimenteerd wordt.

Op 18 juni gaat de KICK, dat staat voor iets als Kennis- en InnovatieCentrum Kleinfruit, oficieel open.

Via deze link kun je een presentatie bekijken over wat er zoal is en voorzien is bij onze KICK-vrinden in Randwijk.

Meer globale informatie vind je via www.Kickleinfruit.nl.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland