Kinderen, een kwartje, zoet met een appel  


Kinderen zijn hinderen, is een oud gezegde. Je weet wel, jengelen, janken, hollen en wat al niet meer bij de ontwikkeling van een peuter of kleuter hoort.

Supermarkten zien op zich jonge kinderen graag komen. Vooral als ze ma aanzetten tot meer inkopen dan ma gedacht had. Maar het moet wel rustig gebeuren.

De appel is het middel waarmee een Amerikaanse supermarkt rust én kooplust probeert te combineren. Er staat een automaat vóór in de winkel. Voor een kwartje kun je daar een appel kopen.

Appelknabbelende kinderen zijn braaf; is de veronderstelling.

Tja, één ding, beste Amerikaanse supermarkt. Vergeet je niet om her en der een klokhuisbakje neer te zetten? Dat voorkomt ergernis over afgekloven klokhuizen en al dan niet gefakede glijpartijen over gladde klokhuisresten. O ja, heb je de aansprakelijkheidsverzekeringsvoorwaarden al gecheckt? Geeft die dekking als iemand over een klokhuis uitglijdt? Geeft die dekking als iemand psychische schade claimt als gevolg van de aanblik van een klokhuis?

Jullie weten het toch, daar aan de overkant, in het land van de onbegrensde mogelijkheden, zijn de mogelijkheden van claims voor kleine dingen ongekend. Zelfs wellicht voor schrik door de aanblik van resten van een appel van een kwartje.

Verder lezen: Agrarisch Dagblad 011108Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland