Innovatie: geen friet maar fruit op het sportveld  


(overgenomen uit Nieuwsbrief , juni 2012)

Sinds kort heeft Sportpark Middenmeer-Voorland in Amsterdam een eigen boomgaard. Bij het complex zijn 216 fruitbomen en 510 heesters geplant. De oogst moet sporters en bezoekers aanmoedigen gezond te eten en een tegenwicht bieden voor de kroketten en frikandellen die in massale hoeveelheden bij kantines over de toonbank gaan. Onder het motto: geen friet maar fruit. De pilot valt onder het nieuwe concept Sportfruit /Fruit4Sport van InnovatieNetwerk, dat vorig jaar in het rapport 'Steden van Fruit en Honing' werd gepresenteerd, waarbij sportparken worden benut voor een gezonde boodschap. Marc Ravesloot van PPO Fruit in Randwijk (instituut voor praktijkonderzoek van de WUR) en Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV) voeren het idee uit.

Het Amsterdamse sportpark was zeer geschikt voor het project. Er was al veel groen bij het complex en een deel kon gemakkelijk worden vervangen door fruitbomen en struiken. Stadsdeel Oost was bereid om mee te betalen aan de nieuwe aanplant. Deze bestaat uit moderne fruitrassen die niet vatbaar zijn voor ziektes, weinig onderhoud vergen en een goede smaak hebben. Hiermee is de eerste fase van de pilot afgerond.

De tweede fase bestaat uit het betrekken van de omgeving bij het project. 'Meestal starten we daarmee, maar we hebben de volgorde bij dit project omgedraaid. De beheerder was zo enthousiast dat we meteen zijn gaan planten om aan mensen te kunnen laten zien hoe een dergelijke boomgaard eruit kan ziení, zegt projectleider Joost Reus van InnovatieNetwerk. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met sportverenigingen en sportteams. Het is de bedoeling dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor het plukken, het uitdelen van het fruit en het onderhoud. Zo kunnen teams een boom adopteren. Ook andere sportparken en gemeenten hebben interesse getoond. Verder vinden er gesprekken plaats met NOC*NSF om soortgelijke fruitprojecten elders uit te voeren.

Lokale groenteboeren kunnen van deze initiatieven profiteren. Als de oogst van het sportpark op is, kunnen zij sportfruit leveren dat bijvoorbeeld in een automaat wordt verkocht. Het concept Sportfruit is niet alleen bedoeld om gezond eten te stimuleren. Het sluit ook aan bij initiatieven om voedsel te produceren in de nabijheid van de consumenten, aangezien er wereldwijd meer burgers in steden dan op het platteland wonen.

Hockeyteam geeft het goede voorbeeld

Meer informatie: Joost Reus, j.a.w.a.reus@innonet.agro.nl, 06-48130925.
http://www.innovatienetwerk.org/ep_viewonline.php?id=MQL8nJLZvqXES5SEhgDV9Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland