Fruittelers en imkers samen in actie tegen
de bijensterfte
 


Hoera, het inzicht breekt steeds meer door dat het misgaat met de voedselproductie als de bijen uitsterven. Eindelijk beseffen we dat wij mensen nietige wezentjes zijn in een groot systeem dat is ontstaan door evolutie of voor mijn part schepping. En dat, om de term maar es te gebruiken, rentmeesterschap geen linkse hobby is, maar overlevingsnoodzaak voor de mensheid. Rentmeesterschap is iets dat de oude kloosterlingen en edellieden, de hoeders van de fruitteelt en fruitveredeling gedurende millennia, al in de gaten hadden en praktiseerden voordat "links" bestond!

Zo. Na deze fundamentele voorbeschouwing het actuele nieuws.

In het praktijknetwerk Bommelerfruit gaan fruittelers en imkers de komende drie jaar samen op zoek naar bij-vriendelijke maatregelen.

Fruittelers maken al jaren gebruik van natuurlijke maatregelen die enerzijds appels en peren beschermen en anderzijds de biodiversiteit vergroten. Zo wordt bij de aanplant van windkeringen rekening gehouden met natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de schadelijke perenbladvlo. Ook worden nestkasten voor roofvogels geplaatst waarmee op natuurlijke wijze de schade door muizen wordt tegengegaan. Verder wordt bij bespuitingen rekening gehouden met mogelijke neveneffecten op nuttige organismen zoals de bijen.

Voor de bijensterfte is tot nu toe nog niet een duidelijke oorzaak aan te wijzen. Onderzoekers wijzen op verschillende factoren die bijensterfte kunnen veroorzaken, waaronder gewasbeschermingsmiddelen, met name uit de groep van de neonicotinoiden. Deze middelen worden onder meer in de fruitteelt gebruikt. Fruittelers in de Bommelerwaard zijn in samenwerking met drinkwaterbedrijf Dunea al langer bezig de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water te beperken.

Het praktijknetwerk Bommelerfruit, waarin fruittelers, imkers en andere partijen rond de fruitteelt in de Bommelerwaard samenwerken, is gericht op verbetering van de waterkwaliteit en op bij-vriendelijke maatregelen. De fruittelers gaan de komende periode samen met imkers op zoek naar maatregelen die positief zijn voor de bijen. Naast het verzamelen van goede kennis over bij-vriendelijke teeltmaatregelen worden ook praktijktesten gedaan voor verduurzaming van de fruitteelt. Zo wordt gewerkt aan een duurzame fruitteelt die in evenwicht is met het omliggende ecosysteem.

Informatie: Peter Leendertse, CLM Onderzoek en Advies, 0345-470700/06-22229255.


Het Praktijknetwerk Bommelerfruit is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Dunea Drinkwaterbedrijf en Veiling Zaltbommel.

Verder lezen: www.clm.nl/publicaties/data/Pb-Bommelerfruit.pdfAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland