Gravensteiner?  


De gedachte vatte zowel bij mij als een gewaardeerd wijs mens post dat het wellicht Gravensteiners zouden zijn. Het lijkt dat de Gravensteiner "oranjeder"is, en platter. Ik heb zo even geen smaakherinnering aan de Gravensteiner. Maar bij mijn weten is de pluktijd daarvan later (sept/okt) , en ik lees dat het vruchtvlees vast is (Inventarisatie POM). Ik kan mij ook amper voorstellen dat de gevonden appel, de mogelijke Lieve Vrouwenappel, gestoofd zou kunnen worden, zoals ik lees op de POM-site.

Bij de Heidemij lees ik nog dat de Gravensteiner als zeer onvruchtbaar bekend staat. Bij de boer op de zandgrond vielen er nu, 25 augustus, al kruiwagens appels van af!! En dat van een struik met amputaties....op de zandgronden....

De gewaardeerde experts en "getuigen" (mensen die de appel van vroeger kennen) moeten nog spreken, maar ik zie mogelijke argumenten dat het niet de Gravensteiner is.

Bij nadere bestudering van het voorraadje mogelijke Lieve Vrouwenappels zag ik dit exemplaar een uitgegroeide appel met een achtergebleven, niet ontwikkeld mini-appeltje. Tja, als je nou de associatie met Maria met Kindeke niet legt....maar of die associatie terecht is, dat is nog onbekend....Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland