Gentech appel,
maar niet genetisch gemanipuleerd
 


Onze fruittelers zijn op zoek naar een nieuw appelras met perfecte eigenschappen. Schurft, meeldauw noch vruchtboomkanker zouden er vat op moeten kunnen hebben.

Inova hoopt dat te kunnen bereiken via cisgenese, dat is spelen met erfelijke eigenschappen binnen de grens van het soort. Het is dus een bescheiden genetische modificatie op een veredelder wijze dan die al jaren bedreven wordt via kruisen van rassen binnen de soort (= appels, peren etc) .

Cisgenhese is iets anders dan transgenese. Dan haal je eigenschappen uit zeg een aardbei en breng je die in in een appel. Bij cisgenese bouw je de eigenschap van uit het ene appelras bewust in een ander appelras, op een snellere manier dan met kruisen; dan ben je nog steeds sterk van het toeval afhankelijk.

Via cisgenese zullen ook de dominees en pastoors blij zijn. Je gaat voor God spelen als je een gen van een aap of aalbes inbrengt in een appel. Maar een gen uit de ene appelras inbrengen in het andere, dat is gewoon versneld en effectief kruisen. "De Heer heeft alles gemaakt naar zijn aard", zeggen dominee en pastoor. Via cisgenese ga je niet over de grens die uit dat Bijbelcitaat volgt. Zegt, hoopt Inova.

Verder lezen: www.weekbladgroentenenfruit.nl.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland