Druivenpitten en je kankercellen verpieteren...  


Druiven en hun pitten bevatten antioxidanten. En die zijn prima voor je. Ze worden in verband gebracht met kankerpreventie.

Maar nu is in het laboratorium bewezen dat druivenpittenextract bloedkankercellen kan vernietigen en daarbij de goede cellen spaart. Binnen 24 uur stierf 76 % van de bloedkankercellen. De geleerden uit Kentucky vinden het nog te vroeg om te zeggen dat het eten van druiven aan te bevelen is. Het is allemaal nog laboratoriumwijsheid; er zijn nog geen medicijnen beschikbaar.

Maar je weet nu wat je zou kunnen eten als je appeltjes op zijn. Uiteraard mits het biologisch geteelde druiven zijn. Dat weet je immers betrekkelijk zeker dat onverhoopte residuen op de druiven de beoogde werking beslist niet frustreren....

Verder lezen: www.nu.nl.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland