Bessen-dronkaards en nijvere dienders  


Onze politieagenten hebben het niet druk in deze tijd van fatsoensrakkerij. Openbaar plassen, openbare dronkenschap, het komt amper meer voor in deze beschaafde tijd.

Dan kan je heimwee hebben naar vroeger, toen studenten en anderen vanaf het balkon van het corpsgebouw de halve stad wakker lalden, terwijl anderen swaffelend stonden te pissen tegen een boom of, erger, in een brievenbus.

Nu studenten braaf zijn en ieder door fatsoensrakkerij van regenten als Balkenende en Bush zich in het openbaar braaf gedraagt, moeten de politiemannen in Memphis ergens anders op letten. En dat deden ze ook. Ze zagen doelloos vliegende vogels. Alsof de beestjes hun oriëntatievermogen kwijt waren.

Oei, vogelpest? Of onvergeeflijke openbare dronkenschap?

De dienders gingen op onderzoek uit. En jawel, het geconstateerde openbare disfunctioneren van de vogels kon verklaard worden. De vogels aten rottende, gistende dus alcohol bevattende bessen.

Helaas kon het bonnenquotum van de agenten niet gevuld worden. Openbare dronkenschap door vogels blijkt geen strafbaar feit, en al helemaal niet als het onopzettelijk tot stand komt.

Een aantal vogels gaf door de onbeoogde openbare dronkenschap zichzelf de doodstraf. Zij vlogen zich te pletter.

De nijvere agenten keken nog of onbeoogde suïcide door onbeoogde dronkenschap strafbaar was. Eén nijvere agent sloeg zelfs nog de Wet op de lijkbezorging op. Helaas, niks strafbaars te vinden. De agenten moesten maar weer op zoek naar kinderen die klokhuizen op straat smeten, of kersenpitten uitspuugden. Met het hoofdstuk "afval" uit de lokale verordening zou dat vast wel te bekeuren zijn, zodat de agenten bij de prestatiemeting toch hun bonnenquotum zouden vol maken. En daarmee hun eindejaarsbonus zouden kunnen verdienen.

Het verhaal meldt niet of de bessen werden afgedekt, of dat de agenten lijdelijk toestonden dat de vogels fatale dronkemansvluchten bleven maken.

Inmiddels overwegen de autoriteiten in Memphis een verbod op het laten rotten van bessen in particuliere tuinen in te voeren. Dan kunnen volgend jaar de dienders tóch scoren in hun bonnenboekje.

Verder lezen: Agrarisch Dagblad 06/03/2009Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland