Voorkom verzuipen van Hollandse polders:
teel cranberries
 


Onze Hollandse veenweiden zijn nat. Dat is lastig voor de koeboeren. Die willen daarom het waterpeil in de polder graag omlaag. Maar hoe harder je maalt, des te harder de polder zakt omdat het veen inklinkt en verteert. Dus komt de polder nog lager te liggen, dan moet je nog harder gaan malen, totdat je misschien wel zout water naar boven laat komen door gebrek aan tegendruk van het bovenste zoete water.

Kletsnatte weilanden en koeien gaan in deze tijd van hoogproductiviteit steeds minder goed samen. Maar ja, wat dan?

De oplossing komt uit een onverwachte niche in de kleinfruitteelt. Cranberries behoeven kletsnatte grond. En die dan ook nog eens zuur is. Veengrond is zuur. En jawel, boerenslim als we zijn in ons natte kikkerlandje, we gaan experimenteren of we de beperkte hoeveelheden cranberries van de Waddeneilanden kunnen aanvullen met cranberries uit de Hollandse veenweidepolders. In Zegveld gaan we het doen. Pas over 4 jaar krijgen we wat besjes; over 8 jaar krijgen we, als alles meezit, een grote oogst.

Agro-technisch is dit weer een hoogstandje qua innovatie door te kijken wat moeder natuur van oudsher vraagt en biedt voor teelten. Maar de vraag is natuurlijk: willen we deze teelt wel in het oerechte weidegebied? Is dit geen vloeken in de Groene Kerk? We moeten er eerst maar es een paar landschapsplaatjes van maken, voordat we een oordeel geven. Waarschijnlijk heeft cranberryteelt één groot voordeel: voor zo ver ik weet heb je weinig chemie nodig. Liever cranberries dan bloembollen, kunnen ze dus zeggen....

Verder lezen: www.nieuweoogst.nuAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland