Broccoli- en bloemkooltelers
bedreigen de fruitteelt
 


Volgens 2 geleerden uit Utrecht is de nieuwste generatie bestrijdingsmiddelen funest voor bijen. Het gaat om neonicotinoïden. Bijen worden daar confuus van, vinden dus moeilijker de weg naar hun kast terug. Bovendien zijn aldus verzwakte bijenvolken vatbaarder voor de faraomijt.

In diverse Europese landen zijn de betreffende bestrijdingsmiddelen inmiddels door een toetsingsinstituut voor gewasbeschermingsmiddelen verboden. Maar in Nederland zijn niet alle knappe koppen nog ervan overtuigd van dat deze middelen de bijen en daarmee de fruitteelt bedreigen.

Sterker nog, het College voor de Toelating (of is het er juist voor toetsing?) van Gewasbeschermingsmiddelen heeft zojuist imidacloprid toegelaten voor broccoli en bloemkool. Dat product bevat neonicotinoïden.

Tja, nog even en er komt een splijtzwam in de landbouwwereld: bloemkool- en broccolitelers versus fruittelers.

Ik heb een oplossing: plak voortaan een stickertje op bloemkool waar een vlekje aan zit, en zeg dat dat vlekje er op zit uit liefde voor de bijen en de fruitteelt. Of, vrinden broccoli- en bloemkooltelers, ga het biologisch doen. Waar een wil is, is een weg. In dit geval een weg zonder risico's voor bijen en fruittelers!

Verder lezen:

  • agd.nl
  • Brabants Dagblad 2-5-09


Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland