Blauwbleuren  


Soms heb je het gevoel: over alles is al geschreven. Gelukkig komt er dan weer iemand met iets ouds dat nieuwswaarde heeft. Zoals mijn vriendin Gonnie die mij verraste met foto's van de Blauwbleuren. Blauwbleuren zijn een vroeg pruimenras.

Ze werden vooral geteeld rondom Vlijmen. Daar gingen ze naar de plaatselijke veiling. Voor de oorlog, zo gaat het verhaal, kochten Joodse kooplieden uit Amsterdam deze pruimen, liefst op vrijdag. In het seizoen tussen kersen en vroege appels waren dat ongeveer de enig verkrijgbare verse vruchten, zeker op zondag in Amsterdam! De kooplieden (commissionairs) gingen vanuit Den Bosch per trein naar Amsterdam.

De Blauwbleuren groeiden aan hoogstampruimenbomen. Deze waren via wortelstek te vermeerderen. Vandaar dat vrijwel elke Vlijmenaar die zich boer noemde wel een paar van deze pruimenbomen had. Volgens de overlevering werden de pruimen van de boom geschud, daarna opgeraapt en geveild.

Hoe dan ook, vriendin Gonnie heeft dit pruimenrasje aan dreigende vergetelheid ontrukt. En oude fruitbanden tussen Brabant en Amsterdam voor vergetelheid behoed!

Dank, lieve Gonnie!

Foto's: Gonnie.

Naschrift

Gonnie las mijn bijdrage over Blauwbleuren. En ik kreeg een beetje op mijn kop omdat ik de finesses van de Blauwbleurenteelt niet helemaal volledig heb weergegeven.

Twee aanvullingen:

  1. De Blauwbleuren werden na het schudden en rapen gesorteerd. Ze waren er dus -op de veiling- in klasses.
  2. Weliswaar waren er in Vlijmen e.o. veel boeren met een paar Blauwbleuren-bomen, maar degenen die echt voor de veiling werkten hadden er wel degelijk flinke aantallen. De Joodse Amsterdamse kooplieden kwamen dus niet voor weinig naar Brabant!
Kortom, de Blauwbleurenhandel kende terdege een professionaliteit en was voor een aantal mensen een echte tak van sport op hun -voor de ruilverkaveling- bijna altijd gemengde, doorgaans kleine bedrijf.


Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland