Westlandse Druiven in
Internationale Atlas of Food
 


In 1992 heeft de Europese Gemeenschap een waarderings- en beschermingssysteem in het leven geroepen dat betrekking heeft op het kwaliteitsbeleid voor landbouwproducten en levensmiddelen. Het systeem biedt bescherming voor geografische benamingen en traditionele specialiteiten. Stichting de Westlandse Druif heeft in 2003 het predicaat Beschermde Geografische Aanduiding (BGA) vanuit Brussel gekregen voor Westlandse Druiven. Themapark De Westlandse Druif in Monster gebruikt daarom al jarenlang het predicaat bij de verkoop van haar druiven. Het beschermingssysteem is opgezet om:
  • de diversiteit van landbouwproductie aan te moedigen;
  • productnamen te beschermen tegen misbruik en namaak;
  • consumenten te helpen door informatie te geven over het specifieke karakter van producten
Er zijn drie soorten Europese bescherming: Beschermde Oorsprongsbenaming (BOB), beschermde geografische aanduiding (BGA) en een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS).

Nederland heeft tot nu toe zeven producten met een Europese erkenning: vijf producten die een beschermde oorsprongsbenaming (BOB) hebben en n product, namelijk Westlandse Druiven, met een beschermde geografische aanduiding (BGA) en n product met een Gegarandeerde Traditionele Specialiteit (GTS).

Deze producten zijn sinds kort beschreven in de Voedselatlas van de Italiaanse connaisseur Mauro Rosati; de Qualigeo (uitgeven door Qualivita www.qualivita.it). Naast alle olijfolie, wijnen, kazen en vleeswaren staan in deze bijbel van de voedselleer ook Westlandse Druiven. Een grote eer voor het Westlandse product.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland