Apennieuws met appels...  


Apen hebben een economisch systeem. Appels blijken als ruilhandelsobject te fungeren. De aap die als enige appels kan uitdelen in een groep, die kan heel de dag een mede-aap versieren die hem wil vlooien. Als echter er twee apen zijn die aan de groep appels kunnen uitdelen, dan krijgt de uitdeler slechts half zo veel collega-apen bereid om hem te vlooien. Ofwel, zijn marktwaarde daalde met 50%, stellen knappe economen-koppen uit Tilburg en Frankrijk.

De apen die appels mochten uitdelen, hoefden ook nog es minder hun collega-apen te vlooien. In wezen worden ze zo betaald voor hun diensten als voedselverstrekker. Leven volgens de biologische markttheorie, heet dat in dieren-economentaal....

Tja. Je vraagt je dan af of hiermee de theorie van de oude Marx bevestigd wordt. "Het is allemaal de schuld van het kapitaal", zei -erg kort samengevat- de oude grondvester van het communisme. Als je de appelkist als "kapitaal" wilt zien, ja dan geldt: wie het kapitaal beheerst, beheerst het groepsleven. De verguisde Marx lijkt zo'n 150 jaar na dato van diereneconomen gelijk te krijgen. Ongelijkheid is de schuld van het kapitaal....zowel bij Marx als bij apen met een appelkist.

Verder lezen: www.hln.be.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland