Appeltjes van Neelie in aantocht  


Neelie Kroes deelt in Brussel de lakens en boetes uit. Boetes geeft ze aan bedrijven die samenspannen om jullie en mij op te lichten. Daardoor komen bakken geld binnen bij de EU. Geld dat overigens weer naar de lidstaten doorgesluisd wordt.

Niettemin, de EU, bij monde van Neelies collega Fisher Boel, is van plan 90 miljoen euro uit te trekken om schoolfruit voor alle leerlingen in het lager onderwijs gratis te maken. De Commissie hoopt het eerste gratis fruit al in 2009-2010 uit te kunnen delen. Om zo overgewicht bij de jeugd tegen te gaan.

Mooi, Neelie en mevrouw Fischer. Doen jullie samen iets heel goeds. Eerst die schurkachtige oplichtende bedrijven aanpakken om zo indirect onze portemonnee te spekken, nou fruit uitdelen opdat onze kinderen niet te veel vet spek op hun lijf ontwikkelen.

Dames Commissaressen, met jullie weten we dat we we goed vlees in de kuip hebben!

Verder lezen: vilt.be.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland