Lid worden van de
POMologische Vereniging Noord-Holland
 

De Vereniging heeft nu ongeveer 700 leden, waarvan er tientallen actief zijn, maar waarvan ook velen alleen op basis van gemeenschappelijke verbondenheid met fruit lid zijn.
Eenmaal per jaar is er in maart een algemene ledenvergadering, waar ieder lid voor wordt uitgenodigd.

Als lid van de Vereniging krijgt u viermaal per jaar een blad, genaamd POM, waarin ook de Activiteitenagenda is opgenomen.
Een enkele maal verschijnt er een Nieuwsbrief, waarin het actuele nieuws onder uw aandacht wordt gebracht.

Als lid van de Vereniging krijgt u korting op Cursussen.
Ook is het mogelijk lectuur uit de "boekenkist" te lenen.

Het lidmaatschap bedraagt 17,50 euro per jaar. Het lidmaatschap geldt van januari tot en met december. Opzegging alleen schriftelijk voor het einde van het jaar.

U kunt zich als lid opgeven door het invullen van het volgende formulier of via e-mail ledenadministratie@hoogstamfruitnh.com

Bankrekening NL91 RABO 0354 2695 77
t.n.v. POMologische Vereniging Noord-Holland te Hoorn.
Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland