De “echte” Kafappel herontdekt?  


Op 29 oktober 2006 publiceerde ik hier een artikel over de Kafappel. De eigenaresse noemde haar appels “Kafappels”. Na nogal wat discussie werden pomologen het er over eens dat dit geen Kafappel, maar een Notarisappel was.

Nog meer een probleem is dat ik in diverse dorpen in het rivierenland appels aangereikt krijg onder de naam “Kafappel”. Maar die appels willen nog wel eens van elkaar verschillen. Tot voor kort was er dan ook de vraag: wat is nou de “echte” Kafappel. In dit artikel zit de aanzet tot de oplossing

Tot dusverre was er geen officiële documentatie over de Kafappel. Zijn naam werd genoemd in het Provincaal Sortiment (zie rubriek historische fruitkist voor afdruk daarvan). Ook in een boek van J.Brands e.a uit 1985 werd de appel genoemd.

Maar inmiddels heb ik dank zij Jan Veel, de documentalist van de NPV, een eerste aanzet voor een beschrijving gekregen, gebaseerd op een boekwerk uit 1969 dat weer teruggrijpt op het Landbouwbesluit uit de eerste helft van de jaren 30, wat weer gerelateerd was aan het Provinciaal Sortiment. Hoe dit allemaal precies zit is een mooie uitzoekvraag voor documentalisten, maar er is een elementaire beschrijving van DE Kafappel.

In het Netherlands Register of Apple Cultivars beschrijft ir. B. Kiès in 1969, op blz. 32 de Kafappel als volgt:

Prov: pres. Neth
Date: Cat. LB. 1934
Listed: RL. 1933-1935, N
Fruit: medium; flat, trunc, -conic., conv, ribb. on body, skin yellow, many dots, flesh
green-white, firm, subacid.

Wie deze beschrijving leest, ziet meteen dat dit een andere appel is dan de Zoete Kafappel, die elders in de rubriek Wetenswaardigheden beschreven staat.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland