Herstel: geen Kortstelige Suikerey,
geen Discus, maar Dirkjes!
 


Mensen kunnen zich vergissen. Ik heb vorig jaar de Discuspeer geïdentificeeerd als mogelijkerwijs de Kortstelige Suikerey van Knoop. Pomologen die een (toen al geconserveerd) exemplaar van het peertje zagen vonden dat geen onlogische aanname.

De waarheid blijkt echter toch anders te zijn. Ik zorgde dat enkele gave exemplaren van de Discuspeer bij Henk Houtman terecht kwamen. Henk is erelid en opperpomoloog van de POM, ofwel de Noord-Hollandse pomologen. Henk was beslist: dit is de Dirkjespeer.

Nou durf ik natuurlijk eigenlijk niet te twijfelen aan de woorden van de opperdeterminator en een beetje mijn leermeester. Maar ik besloot wel de proef op de som te nemen.

Ik ging naar een boom enkele dorpen verderop waar onder een Kilse Suikerpeer nog wat takken Dirkjespeer zaten. Daar vond ik nog net één gave Dirkjespeer. Met de gave Dirkjespeer toog ik naar de vriendelijke wijze oude boer van de Discuspeer. Ik nodigde hem uit dat peertje te eten. Hij herkende zijn Discus in mijn Dirkje. Bij het schillen zei de wijze boer: deze schil herken ik ook!. En bij het proeven beaamde de vriendelijke wijze boer: dit is hetzelfde perenras als mijn Discus!

Jammer, een ras uit Knoop minder op mijn ontdekkingenlijstje, maar wel begrip extra. Dirkje wordt in het dialect al gauw verbasterd tot Dirkske. En van Dirkskespeer in boerendialect is het een kleine stap naar Discuspeer in de "beschaafde" taal van iemand die rassen vroeger een naam gaf.

Pomologie, elk seizoen leer je bij. Missers in benaming horen er bij. Missers zijn niet erg. Zo lang je ze maar toe durft te geven.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland