Gezondheid Nederlandse bijen gemonitord  


Enkele weken geleden hadden we in deze rubriek aandacht voor de fruittelers in België, die bijna te weinig bijen hadden. De bijen sterven te vaak, en ook deze afgelopen winter was het weer raak met het sterven van hele volken.

We vroegen ons in deze rubriek af hoe het met de gezondheid is van de Nederlandse bijen. Welaan, een bijenliefhebber wees op een artikel over wat de WUR, de ouwe landbouwhogeschool in Wageningen, rondom de gezondheid van bijen doet. Het bevat het antwoord op onze vraag, althans een aanzet daartoe.

Herman, bedankt voor de tip!

Lees het artikel hier.

De WUR neemt de problematiek van de bijenziekten heel serieus. Er is sinds 1 januari 2008 een aparte "bijensite" van de WUR. Veel interessante info over bijen is daar te vinden. Van harte aanbevolen!Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland