Naschrift  


We kregen van Marc Fokker de oplossing van het Latijnse vraagstuk rond het wapen van de stad Vianen.

"Er staat geschreven: "Audialte rampartem". Dit moet je lezen als "Audi alteram partem", wat betekent: "Hoor de andere kant". Kennelijk is dit een oproep tot hoor en wederhoor".

Bedankt, zo worden we wijzer!



Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland