Nieuwe rubriek: “uit de historische fruitkist”  


Er is veel geschreven en gepraat over fruit en de fruitgeschiedenis. Veel daarvan is niet of slechts bij “slechte” administrateurs bewaard gebleven, of in specialistische bibliotheken. Of de kennis zit in hoofden van mensen. Soms kom je in de oude dozen, bibliotheken en archieven stukken tegen waarvan je zegt: “leuk om nog es te lezen, zeker met de bril van de 21e eeuw”.

Soms kom je mensen tegen die hun leven lang in de boomgaard hebben doorgebracht. En daar méér gedaan hebben dan het door de Landbouwvoorlichting aangeraden ras telen.

Daarom op de webstek een nieuwe rubriek: “Uit de historische fruitkist”.

De redactie prijst zich gelukkig dat auteursrecht geen eeuwigheidswaarde heeft, maar dat scanners bij de PC wel grote gebruikswaarde hebben. En dat er mensen zijn die over het werk in hun verleden willen praten of schrijven.

Soms zult u “overgetypte” stukken aantreffen. Vaak zullen het gescande oude documenten zijn. Al dan niet vergezeld van annotatie of vindplaatsvermelding. Of interviews, memoires, oude foto’s.

In de rubriek “Oproep, Vraag en Aanbod” (OVA) treft u een oproep aan om de redactie oude documenten etc. te zenden of tips te geven/verzoeken te doen voor te herpubliceren stukken.

De redactie wenst u evenveel leesplezier als zij zelf had met stukken uit en gesprekken over het rijke fruitverleden.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland