Appelgenieters in Frankrijk 


In Frankrijk ijvert sinds 1978 een landelijke vereniging voor het behoud van historische fruitrassen. Zij heeft een 40-tal regionale afdelingen en circa 5000 leden.

De vereniging heet “croqueurs de pommes”. Het best is dit te vertalen als: ”Vereniging van appelgenieters“.
Noot: Als we het woordenboek opslaan zien we een woordgrapje: “croquer” betekent zowel “knabbelen” als “schetsen”. Een fruitliefhebber doet alletwee.
Extra noot voor de taalliefhebbers: in het woord “croquer” herkennen we de Nederlandse woorden “kroket”en “krokant”

De vereniging wil het erfgoed aan fruitrassen bewaren. Zij doet dit, en de regionale afdelingen zijn daarbij belangrijk, door onderzoek naar en promotie van oude rassen. Ook geeft de landelijke vereniging een tijdschrift uit. Dit vormt de ruggegraat van de vereniging

De regionale afdelingen spelen een belangrijke feitelijke rol. Zo organiseren regionale afdelingen diverse evenementen en activiteiten. Zoals fruitexposities, determinatie-bijeenkomsten en fruitfeesten. Leden uit een regio kunnen vaak onderstammen kopen via de vereniging. Ook kunnen leden elkaar via de (regionale) vereniging aan enthout helpen.

Er zijn voor leden en niet leden van regionale afdelingen ook moeilijk in de gewone winkel te krijgen spullen te koop. Zoals hulpmiddelen voor het enten en een stofje waarmee de rijpheid van fruit bepaald kan worden.

Er kunnen ook gespecialiseerde boekwerken gekocht worden, zoals een boek met beschrijving en foto’s van 476 fruitrassen. (In Nederland kunnen we ons vast prima redden met de Nederlandse, Engelse en Duitse boeken uit de boekenkist van “onze” vereniging!)

Meer informatie over onze Franse “zusterorganisatie” is te vinden op www.croqueurs-de-pommes.asso.fr. Daar vindt men o.a. lange rijen met rassen. Vanaf de homepage kunt u via het landkaartje doorklikken naar gegevens over een (afdeling in de) regio.

Tip: gaat u in Frankrijk op vakantie, ga dan eens naar genoemde website en klik door naar de regio waar u naar toe gaat. Vaak kunt u een recente activiteitenkalender aanklikken! Wellicht dat u nog internationale pomologie- contacten kunt leggen, bijv. op een oogstfeest of oogsttentoonstelling!

Een voorbeeld van een regionale club met een mooie website is die van de oostelijke 3 regio’s (omgeving Vogezen). Die is ook rechtstreeks te vinden, en wel op http://cp3p.free.fr/index.htm. Daar is ook een e-mail adres te vinden waar de ware fruitrassen liefhebber een cd-rom kan aanvragen met relevante artikelen uit de afgelopen ca. 25 jaargangen van het (landelijke) verenigingsblad.

Tot slot, nou we toch in de Vogezen zijn, nog een verwijzing naar een website van een specifieke vereniging in de Vogezen e.o. Deze website is van beschermers van leiperen. De traditionele leiperen tegen de gevels van huizen en schuurtjes, op latwerk of met ijzerdraad vastgezette snoeren, dreigen te verdwijnen. Voor mooie plaatjes van pittoreske huisjes met fruit tegen de gevel de volgende aanrader: http://poirierdefacade.free.fr.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland