Nog meer over de Eethense Wijnappels  


Het is 17 augustus 2008. Ik ben weer es in de laagstamboomgaard met de rij Eethense Wijnappels. Vandaag geen theorie over deze verbeterde Witte Wijnappels, maar wat foto's om de specifieke eigenschappen nog es voor het voetlicht te halen.

"Vervagend printerinktrood" bij rijping

Soms is er een roze-rood op de Eethense Wijnappels. Dit is alleen te zien aan de zonzijde van boom én de vruchten die daar in de zon hangen, en dan met name in jaren met een flink aantal zonuren.

Tegen de tijd dat de vruchten rijp worden vervaagt de kleur. Dit kun je vergelijken met wat er gebeurt bij rode printerinkt als het vel papier nat wordt. Vandaar dat ik graag de term "vervagend printerinkt-rood"gebruik.

Vervagend rood bij rijping. De vruchten liggen hier op een zwaar bemoste tak van hun boom

Ongelijke rijping

Op onderstaande foto liggen Eethense Wijn appels die ik vandaag raapte en plukte. De foto laat zien dat alle stadia van rijping tegelijk voorkomen. Aan de ene zijde van het bord zien we nog de vettige waslaag, bij appels zo groen als peterselie. Aan de andere kant van het bord zijn er appels die al wit zijn, wit zoals witte wijn wit is.

Nota Bene: de middelste appels met de rode blos hebben geen rode blos omdat dat bij een rijpingsstadium hoort. Nee, die blos is vanwege het op de zonzijde in de zon hangen. Maar het blosje verdwijnt, zoals gezegd, bij rijping. Groene Wijnappels worden zonder rode fase wit.

Eethense Wijnappels in alle fasen van rijping

Ongelijkvormigheid

Op onderstaande foto is een bonte verzameling Eethense Wijnappels te zien. Wat met name bij het voorste bord opvalt, is het onderlinge verschil in vorm. Linksvoor is een vrucht die je bijna "hoogvormig" kunt noemen, rechts zie je een vrucht die eerder het predikaat "plat" verdient.

Ongelijkvormigheid

Ook deze 3 appels laten het verschil in vorm zien

Hol hout draagt soms brede kruin

Bijgaande 2 foto's betreffen één en dezelfde boom. Onder is de stam hol. Je kijkt er dwars doorheen. Boven zie je een brede pruik met mooie appels. Voor de goede orde: dit is de grootste, breedste, weldragendste van de bomen die toch wel een halve eeuw oud zijn.

Je kijkt dwars door de stam heen

Niettemin een brede, volle kruin

Dezelfde Eethense Wijnappels zijn aan de achterzijde al helemaal wit als Witte Wijn

Ongelijkvormige en vettig glimmende peterseliegroene Eethense Wijnappels aan de boomAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland