Dorpspastoor vecht in aardse fruitgaard
tegen duiven
 


Pastoors en fruitgaarden. Je denkt dan als christelijk opgevoed mens aan werken in de Wijngaard des Heeren. Deze symboliek wordt wel gebruikt in de christelijke wereld om het werk van geestelijken aan te duiden.

Pastoors en duiven. Dan denk je aan Noach die duiven losliet die niet meer terugkwamen toen de zondvloed voorbij ging.

Maar in Vlaanderen is een pastoor, Piet Chrispeels, die letterlijk in de fruitgaard werkt. Oei, die OOK letterlijk in de fruitgaard werkt, moert ik zeggen, natuurlijk, Eerwaarde. Want, Eerwaarde, ik wil u niet beledigen of van luiheid of plichtsverzuim betichten. Integendeel, ik wil u prijzen dat u naast uw drukke werk tijd maakt voor uw fruithobby.

Echt mooi, Eerwaarde.

Maar de reden dat de Vlaamse pers over de Eerwaarde schrijft, is omdat de man zo'n last heeft van duiven in zijn boomgaard van 3 hectare. Die rotbeesten pikken knoppen en bloesems van zijn bomen. Er zijn er zo veel, omdat ze zich op de akkers te goed kunnen doen aan mais en zo, zodat ze zich erg vermenigvuldigen. Maar als de mais geoogst is en het land geploegd, moeten die beesten ook eten. En dat doen ze in het voorjaar bij de Eerwaarde in de boomgaard.

De Eerwaarde heeft de krant gehaald met zijn verzoek aan de gemeente iets aan de duivenoverlast te doen.Want zelf heeft hij alles al vergeefs geprobeerd. Een vogelverschrikker, plastic linten, ballonnen, schrikgeluiden. Niets helpt.

De gemeente heeft een milieuambtenaar op de zaak gezet, maar weet nog geen oplossing. De man moet van de wethouder naar hogere bestuurslagen om oplossingen te vinden. Maar ja, als ie in Brussel bij de EU terecht komt, tja, dan komt er zeker geen oplossing voor 2009 (zie eerder item over schoolfruit in deze rubriek).

Jullie redactie heeft wel een suggestie voor de milieuambtenaar. Anti-conceptie bij de duiven. Maar oei, nou breng ik de pastoor vast in een geweldig dilemma. Want de opperbaas van de pastoor, residerend te Rome, die houdt niet van anti-conceptie......

Arme meneer pastoor. Ik hoop oprecht dat er een oplossing komt voor uw druiven-in-de-fruitgaardprobleem, en dat u daar geen preek over krijgt van uw meerderen uit Rome.

Eerwaarde, goede oogst toegewenst!

Verder lezen: Vlaams Instituut Land-en Tuinbouw 240108 obv Het Laatste NieuwsAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland