Cranberries, Terschelling en Vlieland  


We vonden de volgende mededeling van de gemeente Vlieland:

Algehele ontheffing op het verbod van het plukken van cranberries

Het college van B&W maakt bekend dat zij op 15 juli 2008 heeft besloten tot het verlenen van een algehele ontheffing als bedoeld in artikel 4.5.2. 5e lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlieland 2006 op het plukken en/of bij zich hebben van cranberries.

Concreet heeft dit besluit tot gevolg dat het aan een ieder is toegestaan om gedurende de periode 30 augustus 2008 1 januari 2009 in het buitengebied van Vlieland cranberries te plukken, onder de voorwaarde dat het plukken alleen is toegestaan tussen zonsopgang en zonsondergang. Buiten deze periode is en blijft het plukken van cranberries verboden. Voor het overige zijn geen beperkende voorwaarden opgenomen bij de algehele ontheffing.

Een ieder wordt wel verzocht rekening te houden met eventuele nadere aanwijzingen van Staatsbosbeheer inzake de pluk van cranberries

Zie: www.nieuwsbank.nl.

En, zult je je afvragen, hoe zit het dan op Terschelling, the place to be wat betreft cranberries? Voorzover google de waarheid spreekt, heeft Staatsbosbeheer de pluk van de cranberries op Terschelling verpacht aan één bedrijf. Dat dan ook nog es Vlieland graag kaalplukt, als jij ze niet voor bent.....

Verder lezen: o.m. Wikipedia.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland