Bemesting fruitbomen  

Naast het snoeien en oogsten van hoogstamfruitbomen, is een belangrijke teeltmaatregel het bemesten van vruchtbomen in zijn algemeenheid. Nu kunnen we stellen dat de Noord-Hollandse gronden, waarvan oudsher fruitteelt voorkomt met name West Friesland ‘de Bangert’ met zijn zavelgrond en de Beemster met zijn zware klei, uitstekende gronden zijn om fruitteelt op te bedrijven. Desondanks zullen soms aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.

Vruchtbomen onttrekken namelijk voedingsstoffen uit de grond als gevolg van de oogst die u hoopt te plukken. Belangrijke voedingsstoffen zijn Stikstof, Fosfaat, Kali en de zogenoemde sporenelementen als Magnesium, Mangaan, Calcium, Natrium, Koper en andere.
Stikstof is belangrijk voor de groei van de boom en vruchten. Fosfaat is van belang voor de wortelvorming van de boom. Kali is belangrijk voor de kleur en de smaak van de vruchten.

Indien u twijfelt aan de samenstelling van uw grond, kunt u eventueel een grondmonster laten nemen, of een bladmonster. Voor nieuwe aanplant is het verstandig een grondmonster te laten nemen.
Hierbij het telefoonnummer van: Bedrijfslaboratorium voor Gewassen & Grondonderzoek te Oosterbeek. Telefoon 0800 235 2544

Wanneer kunt u het beste bemesten, indien nodig.
Kalimeststoffen zoals Kali 60%, in de winter, of
PatentKali 30% in het voorjaar.
Fosfaat, o.a. Tripel Super 46% in februari.
Stikstof in maart strooien, o.a. K.A.S. of Z.Z.Amoniak.

Indien u gewend bent stalmest te gebruiken, onder andere paardenmest of koemest, deze in het voorjaar toedienen.

Ruud VeermanAan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland