Voor u doorgebladerd: “Appels & peren”  


Boekgegevens
Titel: Appels & peren
Subtitel: laagstammige fruitbomen van A tot Z
Auteur: Willy Mahieu
Uitgever: Lannoo, Tielt (B) 2004 (de uitgever is ook in Warnsveld, Nederland gevestigd)

Inleiding

Sommige mensen hebben een boekenkast waar de meeste boeken, als ze er eenmaal in weggezet zijn, niet meer uitkomen. Dit te bespreken boek vormt denkelijk in menig huishouden een uitzondering op die regel. Dit boek wordt, in ieder geval in de mij bekende pomologieomgeving, bij herhaling doorgebladerd. Al gauw zal duidelijk worden waarom dat het geval is.

Waarom heeft de auteur dit boek geschreven?

Willy Mahieu spreekt zijn lezers letterlijk aan. In het “voorvoorwoord” van het boek, eigenlijk is dat een toespraak, geeft hij aan ons, dames en heren, zijn drijfveren aan. Hij vindt dat de populairste (oude) fruitsoorten dringend aan herwaardering toe zijn. Te veel soorten dreigen door de commercialisering te verdwijnen. De auteur constateert dat nog slechts weinigen genoeg de ruimte hebben voor een hoogstamboomgaard. De auteur pleit daarom voor gebruik van zwakgroeiende onderstammen in fruithagen. Volgens hem is het aanplanten van een fruithaag dé manier om een grote variatie aan fruit in een kleine tuin te bereiken. Dan kunnen oude variëteiten opnieuw de herwaardering krijgen die hen toekomt.

Opzet van het boek

Het boek geeft een klein stukje geschiedenis van de appel- en perenteelt in de Lage Landen. Vervolgens wordt het idee van de fruithaag uitgewerkt: boompjes op zwak groeiende onderstam op 50 cm tot een meter van elkaar in de rij.

Daarop volgt een beschrijving van de diverse soorten onderstammen. En uitleg hoe een fruithaag te planten en hoe geplante bomen te onderhouden. Uiteenzettingen over plukken en bewaren completeren het onderdeel over hoe te planten en te beheren.

De kern van het boek, tevens het mooiste onderdeel, bestaat uit rasbeschrijvingen. Oude maar ook nieuwere rassen worden door elkaar beschreven. De reden dat het boek regelmatig uit de boekenkast komt zit hem in dit kerndeel van het boek. De rasbeschrijvingen zijn kort en krachtig. Maar de echte kracht zit in de prachtige foto’s van de appel- en perenrassen. Die foto’s zijn zo duidelijk dat de kijkende lezer zich afvraagt of de producten wel echt zijn. Wel, de vruchten zijn echt, de kleurstellingen zijn dat ook, alleen is er ongetwijfeld enig effect nagestreefd bij de bewerking. Dat is dan met succes gedaan. De kleuren verhogen de duidelijkheid en de aantrekkelijkheid van zowel het boek als van de vruchten.

Toch is nog lang niet alles gezegd over de opzet en inhoud van het boek. Er volgen maar liefst 8 pagina’s met recepten voor appels en peren, ook weer met prachtige foto’s. En 11 pagina’s over problemen, ziekten en plagen. En de oplossingen daarvoor.

Beoordeling bruikbaarheid van het boekje door boomgaardenier of tuinier

Van dit boek kan men in de eerste plaats genieten. Genieten van de bondige tekst en de prachtige plaatjes.

In de tweede plaats is het een goed hulpmiddel om rassenkeuze te maken, als men nog wil aanplanten Dit ongeacht of men hoogstammen, halfstammen, struiken of spillen wil.

Ten derde bevat het boek nuttige informatie over ziekten en plagen en de preventie en aanpak daarvan.

Ten vierde: de hele familie (of komt dit in de allereerste plaats?) zal zijn voordeel kunnen doen met de duidelijk beschreven verwerkingsmogelijkheden in recepten.

Opgemerkt zij dat ook voor de boomgaardenier met hoogstammen de fruithaag nieuwe uitdagingen biedt. Het bevorderen van privacy, het meer beschut maken van (de bodem van) de boomgaard en zo een warmer microklimaat creëren, het kan met de fruithaag.

Bovendien`, en voor pomologen is dat het belangrijkste: met een fruithaag kan men het rassenassortiment in boomgaard of tuin vlot flink verhogen.

Als laatste het gebruiksgemak van fruithagen. Voor de senioren geldt dat men bij wijze van spreken vanuit de rolstoel nog fruit kan verzorgen, plukken en proeven.

Kortom, elke boomgaardenier of tuinbezitter kan wat met dit boek. Sterker, elk gezinslid kan er wat mee. De plaatjes zijn zelfs (of juist?) voor de kleinsten magnifiek.

Kwaliteit van de inhoud

Het boek is geschreven met kennis van zaken. Dat is geen wonder; de auteur heeft zelf een “tuincenter” opgericht in Jabbeke. De goede man bezit vijftig jaar boomteeltervaring.

De inhoud is van goede, bruikbare kwaliteit. Weliswaar is de primaire doelgroep de amateur-fruithagenkweker. Als hoogstamliefhebber heb je daar in dit geval geen last van.

Het boek kan, mits men ergens anders de specifieke aspecten van de hoogstamvorm leest of onderwezen krijgt, als basisboek appel- en perenteelt gebruikt worden door elke particulier. Dit ongeacht of hij 2 spillen of een fruithaag bezit, dan wel gezegend is met een hoogstamboomgaard van een hectare.

De foto’s van vooral Peter Bauwens zijn in deze boekbespreking al genoeg geprezen.

Met de kwaliteit van tekst en foto’s plus de overtuigendheid van zijn pleidooi voor fruithagen bewijst Willy Mahieu de pomologie een hele grote dienst. Hopelijk zullen door dit boek vele bezitters van een relatief kleine tuin fruitteelt gaan overwegen –en liever uiteraard nog: gaan praktiseren.

Aankopen?

Aankoop van het boek, zo nog voorradig, is uit volle borst en van harte aan te bevelen. Mocht het in 2004 uitgegeven boek ondertussen bij uw boekenzaak uitverkocht zijn, dan is het serieus de moeite waard het op een andere manier te pakken zien te krijgen of het via een bibliotheek te lenen. Voor het gemak het ISBN-nummer: 90 209 6010 5.Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland