Duitse Spoorwegen pikken bessenplukkers
niet langer
 


Spoorwegen vormen linten in het landschap. In de spoorwegtaluds en bermen kan van alles groeien, omdat de zon erbij kan en niemand de hele dag met de gifspuit of maaier langskomt. Mooi, zou je zeggen. Een milieuvriendelijke vervoersmodaliteit die op zijn manier biodiversiteit bevordert.

Bramen- en bessenliefhebbers in Duitsland hebben ontdekt dat er langs het spoor van alles groeit. Uitgerust met emmers en manden gaan families op pad om bessen en bramen te verzamelen. Alles wat Moeder Natuur biedt is meegenomen, toch ja?

Alleen, de Duitse Tante Spoor is er niet blij mee dat iedereen zo maar langs het spoor plukt. Het is namelijk gevaarlijk. Je weet, als er werkers langs het spoor zijn, moet er één opletten of er geen treinen aankomen. Je kunt immers meegezogen worden door treinen. De milieuvriendelijke trein wordt zelfs qua geluid nu milieuvriendelijker, dus het probleem voor spoorwegwerkers èn fruitplukkers groeit.

Tante Spoor wil geen doden op haar geweten hebben. Zij pikt het dus niet meer dat er fruit geplukt wordt langs de spoorlijn. Ze heeft al treinen langzamer moeten laten rijden, ja zelfs al het treinverkeer op bepaalde trajecten even stil moeten leggen om ongelukken met plukkers te voorkomen.

Oom agent gaat Tante Spoor helpen. Wie toch bij het spoor plukt, krijgt 10 tot 25 euro boete. En als de plukker vertraging veroorzaakt, kan ie een boete van wel 5000 euro krijgen.

Tja. Dan zullen de Duitse Hero’s en andere jamboeren wel staan te juichen. Hun omzet zal er wel bij varen.

Toch geeft dit nieuws aanleiding tot reflectie. Kennelijk is er vraag naar zelf fruit plukken. Of zou die er alleen zijn als het gratis is? Wie zou op de vraag naar het zelf plukken van fruit wel kunnen inspringen? Zouden er boeren of natuurterreinbeheerders zijn die voor een redelijk bedrag op deze vraag zouden kunnen inspelen?

Verder lezen:

  • Agrarisch Dagblad 19 juli 07
  • Knurps.nl (d.d.18-07-2007)


Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend
©2001- POMologische Vereniging Noord-Holland