Aantasting door perenroest neemt duidelijk toe

(Uit: Vakblad Fruitteelt nr 8 blz 18/19)

Tot begin jaren negentig werden de door perenroest veroorzaakte vlekken met hun opvallende oranje kleur zelden waargenomen. Sindsdien lijkt het alsof de ziekte langzaam maar zeker in betekenis toeneemt. Nu zijn er nauwelijks nog perenbeplantingen te vinden waarin geen aantasting voorkomt. Vaak blijft de aantasting beperkt tot een enkele vlek per boom, maar incidenteel leidde aantasting de afgelopen jaren tot bladval en ernstig productieverlies.

Aantasting door perenroest komt steeds vaker voor

Foto:NFO

In de literatuur zijn meer dan 21 roestsoorten beschreven die aantasting op appel of peer kunnen veroorzaken. De meeste soorten komen slechts in één geografische regio voor (bijvoorbeeld Noord-Amerika) en de economische betekenis is vaak beperkt. De meeste roestsoorten hebben naast appel of peer een Juniperus-soort als alternatieve waardplant. In Europa zijn het vooral de roestsoorten Gymnosporangium fuscum en Gymnosporangium clavariiforme die aantasting op peer veroorzaken.

Levenswijze

Perenroest wordt veroorzaakt door de roestschimmel Gymnosporangium fuscum. Op peer kan roest niet het hele jaar blijven leven. Voor de ontwikkeling is een andere gastheer nodig waarop de schimmel in het najaar overgaat en de winter doorbrengt. In het voorjaar ontstaan er weer nieuwe infecties op peer. Er worden verschillende soorten sporen gevormd. Diverse jeneverbessoorten, onder andere de gewone jeneverbes (Juniperus communis) en de zevenboom (Juniperus sabina) fungeren als wintergastheer. Juniperus wordt in het najaar geïnfecteerd door de van peer afkomstige aecidiosporen. Deze kiemen en de schimmel groeit de takken van de Juniperus in. In het voorjaar worden op Juniperus teleutosporen gevormd, die weer jong perenblad kunnen infecteren. Perenroest kan op Juniperus enorme sporenmassa’s produceren. De sporen zijn zeer licht en kunnen over grote afstanden (meer dan 500 meter) worden meegevoerd. Bij vochtig weer blijft er een gele geleiachtige massa op de takken achter die later verdroogt tot bruine, kurkachtige korsten. Op Juniperus kan de schimmel jaren achtereen in leven blijven zonder dat waardplantwisseling nodig is. Een besmette Juniperus-struik in de nabije omgeving van een perenboomgaard vormt zo jarenlang een infectiebron voor de perenbeplanting. Tussen de diverse perenrassen zijn er geen grote verschillen qua gevoeligheid voor roest. De verschillende Juniperus-soorten variëren wel sterk in gevoeligheid (zie tabel 1).

Symptomen

In de loop van de zomer verschijnen er op peer grote oranjegele vlekken op het blad. Later kleuren deze vlekken oranjerood en verschijnen er zwarte stippen in. De zwarte stipjes zijn de vruchtlichamen waarin de pycnosporen worden gevormd. Later in de zomer ontstaan aan de onderzijde van het blad gal-achtige opzwellingen waarin zich bekervormige vruchtlichamen ontwikkelen met daarin de aecidiosporen. Bij aanraking komt uit de bekertjes een geel poeder. Bij ernstige aantasting treedt vroegtijdig bladval op en worden jonge scheuten en zelfs vruchten aangetast. Een deel van de knoppen heeft dan ook een typisch krom uiterlijk. In de praktijk leeft het gevoel dat perenroest in staat is in de perenbeplanting te overwinteren. In de literatuur staat inderdaad beschreven dat perenroest in staat is op geïnfecteerd perenweefsel te overwinteren en twee seizoenen aecidiosporen te produceren. Zeer waarschijnlijk zijn het echter toch de van Juniperus afkomstige teleutosporen die in het voorjaar opnieuw het jonge perenblad infecteren. Bij ernstige aantasting wordt de assimilatie geremd. Dit heeft een negatief effect op groei en productie. Er zijn voorbeelden bekend waar door maatverlies de opbrengst meer dan gehalveerd werd. De optimale temperatuur voor infectie is circa 15°C. Bij enkele uren bladnat kunnen dan onder optimale omstandigheden al lichte infecties optreden (zie tabel 2). Hoe langer de bladnatperiode, des te zwaarder de infectie. Boven 25°C vinden geen infecties plaats. Na circa twee weken verschijnen de eerste oranje vlekjes.

Een deel van de knoppen heeft een typisch krom uiterlijk

Foto: Fruitconsult

Maatregelen

De meest effectieve bestrijding van perenroest is het verwijderen van besmette Juniperus-struiken in de nabijheid van de perenaanplant. De schimmel overwintert dan niet en er kunnen geen nieuwe infecties plaatsvinden. Dit kan soms een hele zoektocht zijn, maar in geval van een ernstige roestaantasting is er bijna altijd een besmette Juniperus-struik in de directe omgeving van de perenbeplanting te vinden. Vaak geeft een gradiënt in aantasting in de boomgaard aanwijzingen in welke richting de Juniperus-struik gezocht moet worden. In overleg met de eigenaars van de besmette struik kan deze worden verwijderd en/of vervangen door een andere struik of een niet-gevoelige variëteit. Zwaar aangetaste perenpercelen zijn vaak te vinden in de nabijheid van steden, buitenplaatsen en parken. Vroeger werd perenroest met twee à drie Exact-toepassingen na de bloei uitstekend bestreden. Na het wegvallen van Exact verloopt de bestrijding moeizamer. De strobilurinen en Score hebben een nevenwerking op perenroest. Bij een lichte infectiedruk volstaat dit maar bij een zware druk is het niet toereikend. Wellicht kan met een betere timing van de bespuitingen nog winst worden geboekt. Ook zijn er middelen op komst die roest beter bestrijden.

Tot slot

Aantasting door perenroest neemt duidelijk toe. Economische schade treedt echter pas op bij zware aantasting. Dit soort situaties is gelukkig nog zeldzaam. De meest effectieve bestrijding blijft het verwijderen van besmette Juniperus-struiken in de nabije omgeving van de aanplant.

Henny Balkhoven, Fruitconsult henny@fruitconsult.com

Tabel 1: De gevoeligheid voor perenroest van de verschillende Juniperus-soorten

GevoeligheidSoortVariëteit
NietJ. chinenaia Blauw, Hetzi, Mint Julep, Torulosa, Plumosa Aurea
J. media Pfitzenana Glauca
J. communus Stricta, Suecica, Hibernica, Repanda
J. conferta Blue Pacific
J. virginiana Canaerti
WeinigJ. sabinaWichita Blue
J. virginianaSkyrocket.
Weinig/matigJ. chinensisPfitzeriana Old Gold, Rochery Gem
Matig/sterk J. chinensisExpansa, Keteleeri, Mathot
J. mediaPfitzeriana Compacta
J. sabinaArcadi, Braomoor, Buffala
J. scopulorumBlue Heaven
Sterk/zeer sterkJ. mediaPfitzeriana Aurea
J. chinensisRobusta Green
J. sabinaBlaue Donau, Tamariscifolia

Bron: Pomologische Vereniging Noord-Holland, 2001

In de loop van de zomer verschijnen er op peer grote oranjegele vlekken op het blad

Foto: NFO

Tabel 2: Temperatuur en lengte bladnatperiode voor het ontstaan van lichte en zware infecties door perenroest

Temperatuur (°C)Bladnatperiode Bladnatperiode
voor lichte infectievoor zware infectie
4714
10510
1535
204 7
>25--

Bron: U. Hilber, e.a.,1990


Wilt U meer leren over Ziekten & Plagen in de Fruittuin?
Volg dan onze cursus deze zomer op zaterdag 10 september 2011.

Opgeven bij: ciscamars@upcmail.nl


Bijschrift:

Een methode om de insecten uit de boom op te vangen, maar zoals het plaatje hieronder, kan het ook.